Στηρίξτε τη Riseup!

Riseup Red

Προσφέρουμε λογαριασμούς Riseup Red για τις βασικές υπηρεσίες, που περιλαμβάνουν Email (IMAP), Συνομιλίες (XMPP), και VPN.

Mailing Lists

Προσφέρουμε mailing lists για ακτιβίστικες οργανώσεις.

Άλλες Υπηρεσίες

Οι ακόλουθες υπηρεσίες χρησιμοποιούν ανεξάρτητους λογαριασμούς οι οποίοι δεν συνδέονται με το Riseup Red ή το Riseup Black

  • we.riseup.net — private wikis and group collaboration.
  • pad.riseup.net — Συνεργατικός επεξεργαστής κειμένου πραγματικού χρόνου.
  • share.riseup.net — Ανέβασμα/Φιλοξενία αρχείων (pastebin και imagebin).

Πηγές

Security

Πηγές και Οδηγίες για ασφαλέστερη επικοινωνία.

Κέντρο υποστήριξης Riseup

Για να έρθετε σε επαφή μαζί μας αν έχετε κάποια απορία, χρησιμοποιείστε το κέντρο υποστήριξης δημιουργώντας ένα αίτημα βοήθειας. Πρώτα όμως ψάξτε και διαβάστε τα κείμενα που υπάρχουν στο ήδη online στο site.

Radical Servers

Ένας κατάλογος με δεκάδες κινηματικά εγχειρήματα παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών ανά το κόσμο

Ενημερώσεις Συστήματος

Minor Terms of Service update
2020-06-12
We made a small change to our Terms of Service to explicitly indicate that usernames are included in the antiharassment definition.
Winter fundraising campaign
2020-01-27
It's Riseup's twentieth year, help keep us going! We need your support to support each other. Please contribute to our winter fundraising drive.
Happy #N30!
2019-11-30
Happy N30 from your friendly autonomous tech collective, running servers for justice since 1999. Much love to all in the streets & behind the screens fighting for a better world. Donate to keep Riseup working hard for you and movements globally.
Certificate update
2019-10-05
The *.riseup.net, riseup.net certificates were updated. If you are pinning cert fingerprints, this will be the last time these certs and signed fingerprints will be updated.
Un grand merci à SQiL for a successful translation event!
2019-09-26
Last night several wonderful volunteers came to the SQiL event to work on translating our help pages to french. Several pages were translated, updated, and fixes made, thanks to SQiL for a second year of help! Our help pages are an excellent resource to learn more about online security, anyone can help improve them!
Mic check!
2019-09-17
All systems are green.